Arquivo por etiquetas: SXPL

Recursos para traballar na aula no Día Europeo das Linguas

Mañá luns, 26 de setembro, celébrase o Día Europeo das Linguas, unha efeméride organizada conxuntamente polo Consello de Europa e a Unión Europea dende o ano 2001 coa finalidade de festexar a diversidade lingüística e cultural europea e promover a aprendizaxe das linguas. Malia agochar a realidade das linguas minorizadas, a cada pouco máis minguadas e amezadas, baixo un xenérico chamamento a aprender outras linguas como unha vía para valorar a diversidade lingüística, coñecer outras culturas e valorar a herdanza plurilingüe do continente europeo, é unha boa ocasión para traballar na aula o plurilingüismo dende a perspectiva galega.

A Secretaría Xeral de Polítia Lingüística reúne, tamén de modo moi aséptico, como se esa riqueza lingüística non estivese en perigo no noso país, unha serie de recursos e propostas para traballarmos co alumnado, comezando pola versión galega dunha presentación divulgativa do Consello de Europa:

Neste especial atopamos propostas de aula (con algún pequeno traballo de investigación para a posterior posta en común e reflexión xunto con algunha idea apenas enunciada: elaboración dun traballo audiovisual); algúns xogos que cumpría adaptar ao galego; e o conxunto de recursos do proxecto Linguas no camiño, que achega materiais audiovisuais e ligazóns útiles mais que xa ten un antecedente de maior rendibilidade didáctica como Os camiños das linguas ou como facer unha rota do plurilingüismo, do profesor Luciano Fernández.

Complétase o monográfico con información sobre a incumprida (un, dous, tres e catroCarta Europea das Linguas Rexionais e minoritarias, cunha serie de ligazóns de interese, entre elas materiais elaborados polo profesorado (agradécese  a inclusión dunha presentación -moi sintética- deste blogue) e recursos tomados sobre todo de Linguamón. Como diciamos, tamén aquí se bota en falta a perspectiva das linguas rexionais e minorizadas que poidan achegar ferramentas como o Mercator e Eurominority, agora que pechou o incómodo EBLUL – European Bureau for Lesser-Used Languages por falta de financiamento.

Se nalgún centro vos sumades a esta efeméride, podedes cumprimentar un formulario provisto polo Consello de Europa para publicitar todos os eventos e actos desta xornada.

Para concluír, unha selección de recursos e materiais máis enfocados ás aulas:

Saúde e raíces para todos e todas no ano 2011

 

Postal do ciclo de Ed. Infantil do CEIP de Aguiño

Aínda estamos a tempo de enviar felicitacións de ano novo cos deseños dos escolares galegos a través do especial de nadal da CGENDL ou mediante as postais electrónicas e as presentacións-e da Secretaría Xeral de Política Lingüística.

E tamén fago meus os desexos expresados neste orixinal deseño de María Loureiro:

Unha cortina de fume: sobre as Xornadas de Formación dos Premios á Innovación en Normalización

O pasado sábado 30 de xaneiro os proxectos galardoados pola Secretaría Xeral de Política Lingüística nos Premios á Innovación en Normalización Lingüística acudimos a un curso formativo que tivo lugar no IES As Fontiñas de Santiago de Compostela. A inauguración das xornadas contou coa presenza de Anxo Lorenzo e Xosé Graña, subdirector xeral de Innovación Educativa e Formación do Profesorado. A seguir, o Secretario Xeral de PL leu (case literalmente) un relatorio no que  fixo un repaso e “revisión” das que deberían ser as liñas de traballo e as boas prácticas na dinamización lingüística nos centros educativos. Por suposto, non citou nin unha soa vez o termo “normalización”. Ao rematar, abriuse unha quenda de preguntas que derivou nun debate entre o profesorado dos 11 centros premiados e Anxo Lorenzo, un “intercambio de pareceres” moi esclarecedor dos posicionamentos que rexen a política lingüística oficial para o ensino. En breve, daremos conta máis polo miúdo, e co apoio das imaxes, do contido dese relatorio e, sobre todo, do bate-papo posterior. Logo, tocoulle a quenda a Felipe Zayas, que disertou na súa palestra acerca da competencia en comunicación lingüística e mais na competencia dixital. Con todo, e co inmenso respecto que merece o seu traballo, precursor e referencial para moitos de nós, se cadra os asistentes precisabamos unha formación máis específica no ámbito da normalización lingüística. Cando menos, isto foi o que se puido escoitar entre o público. Logo pasamos á parte máis interesante e verdadeiramente enriquecedora, a exposición dos proxectos premiados (este é o noso).

Tamén se sentiron outras queixas. Comentemos, de entrada, a proxección mediática destas xornadas. Como novidade, pois nunca se dera nas edicións anteriores deste curso formativo e polo xeral nos cursos presenciais para o profesorado, a TVG cubriu o evento, para ser máis exactos a inauguración e o relatorio do Secretario Xeral. Os telexornais do día deron boa conta da noticia. No entanto, o comunicado de prensa da SXPL non tivo eco nos medios escritos ao outro día, domingo, no que si tiveron proxección estas declaracións.

A súa intervención e a nota de prensa oficial non casan moi ben cos contidos dos proxectos que alí se expuxeron, evidenciando que hai unha ausencia total de sintonía entre o labor que moitos docentes, claustros, ENDL e equipas directivas están desenvolvendo sobre o terreo no día a día e as liñas estratéxicas do departamento que debería impulsar o seu traballo… e, o que é peor, as mensaxes que envía á sociedade. Así o expresa un dos participantes no seu blogue:

Ao señor Anxo Lourenzo

Leo con sorpresa na páxina da Secretaría Xeral de Política Lingüística: “..Iniciativas innovadoras para promover o uso da lingua galega. Os proxectos galardoados cos Premios de Innovación en Normalización Lingüística destacan, principalmente, por promover o uso do galego a través da introdución do audiovisual nas aulas, do achegamento ás novas tecnoloxías e da posta en valor do multilingüismo. As iniciativas gañadoras botan man de diversos medios, como campañas de difusión, blogues, obradoiros, teatro radiofónico e mesmo festivais escolares de cine, entre outros. Así mesmo, todas elas se caracterizan pola súa colaboración con diversas entidades culturais, asociativas, empresarias, deportivas etc…”

Ninguén discute o plurilingüismo como principio para a aprendizaxe das linguas. Pero a xente que alí estaba, con maior ou menor acerto, que supoño eu que houbo de todo, fundamentalmente o que puxo en valor foi o uso do galego na educación, sinalando a necesidade de fomentar o seu coñecemento e de afondar en novas formas de traballar coa lingua galega, especialmente a través dos proxectos galardoados.

Resulta sospeitoso que as informacións se modifiquen ao gusto de quen as emite. Mellor dito: non resulta sospeitoso, resulta patético e vergoñento.

Eu estiven alí, lin varios proxectos, e o acento que se pon en todos eles é a importancia de fomentar o uso do galego, niso si que destacan a maioría.

Nestas estamos, pouco hai que engadir, agás a carta que os ENDL premiados fixemos chegar a Anxo Lorenzo e aos medios para expresar a súa postura ante este despropósito.

Os ENDL galardoados nos Premios á Innovación en Normalización Lingüística puxeron en coñecemento do Secretario Xeral de Política Lingüística a carta que reproducimos máis abaixo no trascurso das Xornadas de Formación dos Premios de Innovación en Normalización Lingüística, que tiveron lugar no día de onte, sábado 30, no IES As Fontiñas de Santiago de Compostela.

Señor secretario xeral de Política Lingüística:

Reclamamos a súa atención para unhas breves consideracións que queremos transmitir ao goberno galego e que recollen o noso sentir unánime. O sentido da responsabilidade e o respecto que nos merece a súa persoal traxectoria docente e investigadora serán o contrapeso que nos permita conseguir continencia verbal á hora de lle expresar o noso malestar.

Aínda que para vostede non sexa agradábel escoitar as nosas queixas –e tampouco para nós formulalas-, temos a obriga moral de transmitirllas aquí e agora. Coa máxima cordialidade e co máximo respecto, nesta que debería ser xornada de xúbilo, temos que alzar a nosa voz para clamar contra a involución manifesta (redución do número de premios; dotación económica testemuñal; cambios regresivos na convocatoria de axudas para os equipos de normalización; actitude de desprezo polo patrimonio literario por parte do conselleiro do ramo; e, como colofón, as chamadas Bases do Decreto do Plurilingüismo).

A que era tenue e incipiente normalización nos centros foi posíbel grazas á implicación de profesoras e profesores comprometidos, ás veces para o alumnado os únicos referentes de uso do galego en todos os ámbitos. Con que fin pretenden que este profesorado teña que renunciar á docencia vertebradora? Cal é o fin de que se pretenda responsabilizar do ensino en galego a determinadas persoas sen competencia nin motivación para esta encomenda? A mellor garantía da presenza normalizada do galego no ensino é o profesorado que leva varios anos desenvolvendo en galego a docencia e a vida. Mais este histórico contributo de recuperación da identidade colectiva será cercenado polo marco legal proposto, que acentúa os comportamentos diglósicos e nega a posibilidade de ofrecer ao alumnado modelos de usos lingüísticos normalizados.

Por todo o exposto, os representantes aquí presentes dos Equipos de Normalización Lingüística que están a desenvolver en colexios e institutos proxectos cuxa calidade ten sido recoñecida nos premios de innovación convocados pola Secretaría que vostede dirixe solicitámoslle a retirada destas bases e o mantemento do Decreto en vigor, o que desenvolve as medidas consensuadas no Plan de Normalización da Lingua Galega e o máis axeitado para poder cumprir a tarefa que a propia administración educativa nos encomendou: promover o galego para normalizar o seu uso entre a comunidade educativa, asentando así as bases dun ensino plurilingüe.

Asdo.:

Premios á Innovación en Normalización Lingüística 2009-2010

Equipos de Normalización e Dinamización Lingüística do CEIP Aguiño (Ribeira), CEIP A Gándara (Carballo), CEIP A Pedra (Bueu), CEIP Bergantiños (Carballo), CEIP Quintela (Moaña) IES Menéndez Pidal (A Coruña), IES Sardiñeira (A Coruña), IES Félix Muriel (Rianxo), IES Perdouro (Burela), IES Rodeira (Cangas) e IES de Porto do Son (Porto do Son).

Seguiremos en breve coa crónica anunciada e con outras consideracións relacionadas.

A unidade didáctica Linguas cruzadas xa está na rede

María Yáñez Mónica Ares

Portada da UD Linguas Cruzadas

Medio ano despois da súa pobre distribución nos centros de ensino (unha unidade para cada centro e ausente das librarías do país), a unidade didáctica Linguas cruzadas, editada pola Secretaría Xeral de Política Lingüística, xa está disponíbel para a súa consulta e descarga na rede. Ana Iglesias, profesora de Lingua Galega e especialista en sociolingüística, elaborou este traballo a partir do documental de María Yáñez e Mónica Ares, que se estreou na Galega o 17 de maio do ano 2007.

Linguas cruzadas é un interesante e ameno filme que se aproxima á conflitiva situación sociolingüística do noso idioma a través dos ollos da mocidade, de mozos e mozas de 30 anos que falan con sinceridade e nun ton moi próximo, distendido e sincero sobre a súa relación coa lingua, os seus usos, o seu futuro, os prexuízos existentes ou o papel da escola, enfiando preguntas e respostas nunha sorte de batepapo de corpo ausente moi ben guionizado e dirixido polas súas autoras.

A unidade didáctica de Ana Iglesias aproveita este estupendo material para traballar na aula de Lingua Galega. Contén un caderno para o alumnado e outro para o profesor e estrutúrase nun pequeno bloque de actividades previas ao visionado, que definen o perfil lingüístico, as actitudes e os coñecementos sociolingüísticos do alumnado, e nun bloque de actividades posteriores ao documental. Esta parte céntrase nos prexuízos lingüísticos que dan unidade ao filme (os neofalantes, as variedades lingüísticas, o uso do galego nos diferentes espazos sociais e nas manifestacións artísticas máis próximas á mocidade, etc.) así como no achegamento a conceptos como bilingüismo e plurilingüismo ou ao papel dos falantes como motores activos para o futuro da lingua. A lectura de textos de autores como Séchu Sende ou Manuel Núñez Singala, pequenas tarefas de busca de información, lectura de gráficas, pequenos xogos de roles, etc. posibilitan a abordaxe parcial desta unidade que en conxunto constrúe unha percepción bastante aproximada da realidade social, e persoal, da lingua no alumnado.

Fan falla aínda moitos materiais que veñan suplir o baleiro que existe na abordaxe de contidos sociolingüísticos, xa en formatos semellantes a este, como o “documento” (sic.) En galego, por que non? Contra os prexuízos e as simplificacións sobre a lingua galega, de Núñez Singala, publicado tamén por Galaxia en colaboración coa SXPL, xa explorando as posibilidades que abren as novas tecnoloxías, como podedes ver nesta dinámica ou no caderno Os camiños das linguas, ambos da autoria do profesor Luciano Fernández.

Pregunta: por que os materiais de Ana Iglesias e Manuel Núñez Singala non foron publicitados no apartado de novas da SXPL ou nos boletíns do Observatorio da Lingua Galega?

Nota: nun post anterior incluía un breve guión sobre Linguas cruzadas

Os ENDL móvense (actualización)

Alá polo comezo do curso, inauguraba unha entrada aberta neste blogue, un post que pretendía seguir actualizándose aos poucos para incluír unha listaxe de blogues, páxinas e revistas dos ENDL que nos permitisen coñecer o que os ENDL estaban a facer polo país adiante. Neste tempo houbo moitas novidades, unhas felices como a creación da Coordinadora Galega de ENDL e os primeiros pasos que propiciarán novas coordinadoras a curto prazo, como a noviña Coordinadora Terras do Umia, na que está integrado o ENDL do CPI don Aurelio de Cuntis con outros centros de Caldas de Reis, Portas e Moraña. Tamén veu a luz o Planeta ENDL, unha sinxela aplicación web que permite visualizar as actualizacións destes sitios relacionados cos ENDL e a lingua en xeral. Tamén debería ser unha boa nova o desenvolvemento dun espazo para os ENDL na web da Secretaría Xeral da Lingua Galega, mais non é tal na medida en que se advirten unhas ausencias clamorosas que só poden ter razón de ser no filtro ideolóxico establecido polos seus xestores (falo dos que mandan, non dos técnicos e técnicas deste servizo). Pola contra, o cambio de goberno na Xunta puxo en marcha un proceso de desmantelamento planificado do marco legal da lingua galega, tamén ou principalmente no ensino, no que a enquisa aos pais e nais só é un pretexto mediático para a aprobación dun novo decreto xa decidido de antemán e que  confinará a lingua galega a un lugar marxinal no noso sistema educativo.

Miremos cara a adiante, chegan tempos difíciles nos que a unión de todos os sectores educativos preocupados pola lingua obríganos a remar nunha mesma dirección conformando espazos de encontro plurais e construtivos. A rede debe servir para mellorar a comunicación entre todos nós e coñecermos o traballo que se está a facer en cada centro. En definitiva, para coñecérmonos.

Como apuntaba en novembro, na seguinte relación de blogues, webs e recursos varios non están todos os que son nin son todos os que están, de aí que vos pida a vosa axuda para que esta listaxe vaia medrando.

Coordenadoras de ENDL

Blogue da Coordenadora de Ferrolterra

Paraugas da Lingua, blogue da Coordenadora de ENDL do Barbanza

Web da Coordenadora Leixaprén de Equipos de Normalización Lingüística

Blogue da Coordinadora Comarcal Tabeirós-Terra de Montes

Sarmenteiros, blogue da Coordinadora Comarcal de Pontevedra.

Blogue da Coordinadora de ENDL de Redondela.

Web da Coordenadora Galega de ENDL

Revistas dixitais

Bico da Ría, do ENDL do IES Félix Muriel de Rianxo

Graos de Corvo, do ENDL do IES Sardiñeira da Coruña

A Tabarra Dixital, revista do IES da Pobra do Caramiñal impulsada polo ENDL

Blogues

Planeta ENDL

Normalización e Dinamización Lingüística, do ENDL do IES de Culleredo

Illa dos Ratos, do ENDL do IES Coroso (Santa Uxía de Ribeira)

Na lingua de todos, do ENDL do CPI Aurelio M. Rey García (Cuntis)

No bico da lingua, do ENDL do IES da Paralaia (Moaña)

As Gabarras, do ENDL do IES de Breamo (Pontedeume)

Blogue do ENDL do CEIP Ibáñez Martín (Ferrol)

Gavieira, blogue do ENDL do IES de Elviña (A Coruña)

O castelo da lúa, do ENDL do IES Félix Muriel (Rianxo)

Clicalingua, blogue sobre lingua ligado ao ENDL do CEIP Ramón Otero Pedrayo (A Laracha)

A kacharela, do ENDL do IES Pintor Laxeiro (Lalín)

Blogue do ENDL do IES Praia de Barraña (Boiro)

Déixate de contos, do ENDL do IES de Oroso

Caghaboi, blogue do ENDL do IES Nº 1 de Ribeira

Blogue do IES Mestre Landín (Marín)

Blogue do ENDL da Escola-Fogar San José (Pontedeume)

Galeufonía, do ENDL do IES A Guía (Vigo)

Fala en Galego, do ENDL do CEIP San Martiño de Salcedo (Pontevedra)

Normalización Lingüística, do ENDL do IES LA Grande Obra de Atocha (A Coruña)

O Recuncho do Cabada Vázquez, do ENDL do CEIP Cabada Vázquez de Codeseda (A Estrada)

Blogue do ENDL do IES Sánchez Cantón (Pontevedra)

Galamas, do ENDL do IES Lamas de Abade (Compostela)

Blogue do ENDL do CEIP A Golada

Blogue do ENDL do IES Carlos Casares (Viana do Bolo)

Blogue do ENDL do CPI Padín Truiteiro (Soutomaior)

Blogue do ENDL do IES Castro de Baronceli (Verín)

Pedriñas, do ENDL do IES de Pontepedriña (Compostela)

Móllate coa Lingua, do ENDL do CPI de Maside

Galego no Couto, blogue do ENDL do IES do Couto de Ourense

Páxina do CEIP da Seca (Poio)

Galego Sempre, blogue do IES Luís Seoane de Monteporreiro (Pontevedra)

Blogue do IES Valle-Inclán (Pontevedra)

Balbordo, blogue do ENDL do IES Auga da Laxe de Gondomar

Normalización Fernando Esquío, blogue do ENDL so IES Fernando Esquío de Xubia (Neda)

Revista Dixital, blogue coordenado polo ENDL do CEIP Sofía Casanova (Vilaboa-A Coruña)

Sementeira Dixital, revista do CEIP de Ponzos (Ferrol)

Illa de Ons, blogue do ENDL do IES Illa de Ons de Bueu

Xanela Cachada, blogue do ENDL do IES A Cachada (Boiro)

Medrar en Galego, blogue da Coordinadora de Mestres de Educación Infantil

ENL Primeiro de Marzo, blogue do ENDL do IES Primeiro de Marzo de Baiona

Mil Primaveras, blogue de Antonio Ferrer, do CEIP da Seca – Isidora Riestra de Poio.

Galeblog, blogue do ENDL do CEIP Andrade de Pontedeume.

Normalízate, blogue do ENDL do CEIP Mestre Martínez de Mos

Tirar da Lingua, blogue de Lingua galega do CPI Monte Caxado das Pontes.

Dinamiza caramiñal, blogue do ENDL da Pobra do Caramiñal

Radio A Tabarra, audioblogue do ENDL do IES da Pobra do Caramiñal

Bou enxebre, blogue do ENDL do IES Johan Carballeira de Bueu

Blogue do ENDL do Colexio Divina Pastora do Barco de Valdeorras

Heroínas de Sálvora, blogue do ENDL do CEIP de Aguiño (Santa Uxía de Ribeira)

O falar non ten cancelas, blogue do ENDL do IES Lagoa de Antela de Xinzo da Limia

Páxina do ENDL na web do CPI Doutro Daniel Monje de Navia

Páxina do ENDL na web da EOI de Santiago de Compostela

Páxina do ENDL na web do CEIP Portofaro do Temple (Cambre)

Páxina do ENDL do IES Manuel García Barros da Estrada

Galego nos coles, blogue dos ENDL do CEIP Portofaro (Cambre), Sagrada Familia e Manuel Murguía (A Coruña)

Páxina do ENDL do IES Lamas das Quendas de Chantada

Viaxa con Popi, blogue conxunto da Biblioteca e o ENDL do CEIP Nosa Señora dos Remedios de Ponteareas

Páxina do ENDL no web do IES de Melide

Páxina do ENDL no web do IES San Paio de Tui

Páxina do ENDL no web do IES David Buján de Cambre

Páxina do Clube da Lingua no web do IES Marco do Camballón de Vila de Cruces

Nalinguadetod@s no web do CPI Aurelio M. Rey García de Cuntis

Dígochoeu, blogue do ENDL do CEIP O Milladoiro de Malpica

Normalización Ortegal, blogue do ENDL do IES Cabo Ortegal

O larchán do Cotarelo, blogue do ENDL do IES Armando Cotarelo Valledor de Vilagarcía

Dinamiza, Normaliza, blogue do ENDL do CEIP de Quintela (Moaña)

Dende A Merced falamos, blogue do CPR La Merced de Sarria

Blogue do ENDL do CEIP de Bergantiños

Fiadeiro Virtual do ENDL da Escola Oficial de Idiomas de Ferrol

Blogue do Premio Literario Frei Martín Sarmiento dos ENDL da FERE

Son de poetas, antoloxía da poesía galega musicada, iniciativa do ENDL do IES David Buján de Cambre

Donsecón, blogue multidisciplinar do CEIP da Seca de Poio que inclúe unha sección do NL

Tíralle da Lingua, blogue do ENDL da EOI de Lugo

Páxina do ENDL na web do IES Lamas de Castelo de Carnota

Blogue da Silva, ENDL do CPI Cernadas de Castro de Lousame

Normalización e Dinamización Lingüística, blogue do ENDL do CEIP A Rúa (Cangas do Morrazo)

Galeguízate!, blogue do ENDL do CRA de Santa Comba

Enreda, participa, actúa, blogue do ENDL da EPAPU de Ourense

Imos indo, blogue do ENDL da EOI de Ourense

Xesteira, blogue do ENDL do CPI Virxe do Cristal de Monfero

De palique, blogue do ENDL do CIFP A Farixa

Fala en Galego en Academia Postal!!, blogue do ENDL de Academia Postal

O mego da escola, blogue da Comisión Cultural MARTÍN SARMIENTO de Vilafranca para a potenciación do uso do galego nos centros do ensino no Bierzo e a promoción dos Intercambios escolares Bierzo-Galicia.

As Falangueiras, blogue do ENDL do IES Lauro Olmo do Barco de Valdeorras.

Normalizándonos na Ponte Carreira, blogue do ENDL do CPI Ponte Carreira.

O Recanto de Mik, blogue do CEIP Mestres Goldar de Vigo.

Galego sen Fronteiras, blogue do CEIP A Magdalena das Pontes,

Blogue do ENDL do IES de Canido de Ferrol.

Blogue do ENDL do IES A Paralaia de Moaña.

Eu que sei!, blogue do ENDL do IES Moncho Valcarce das Pontes de García Rodríguez.

Blogue do ENDL da EPA de Albeiros (Lugo).

Lingua de Montes, blogue do ENDL do IES Chano Piñeiro de Forcarei.

Cousas nosas, blogue do ENDL do IES Val do Tea de Ponteareas.

Orella Pendella, web da literatura popular infantil de Galicia.

NL Campolongo, blogue do ENDL do CEIP Campolongo de Pontevedra.

Xa me entendes, blogue do ENDL do IES de Foz.

Linguason, blogue do ENDL do IES Porto do Son.

Blogue do ENDL do CEIP Antonio Faílde de Cambeo – Coles.

O Berro Seco, blogue do ENDL do CPI As Revoltas de Cabana de Bergantiños.

Blogue do ENDL da Escola Oficial de Idiomas de Vigo.

Blogue do ENDL do CEIP de Covas (Viveiro).

O Choupín vello e o novo Choupín Dixital do ENDL do IES Carlos Casares (Viana do Bolo)

Sae da cuncha, blogue do ENDL do IES campo de San Alberto de Noia.

Rosais galegos, blogue do ENDL do CEIP Amadeo Rodríguez Barroso (Ourense).

Imos indo, blogue do ENDL do IES Nº 1 do Carballiño.

O Colmeiro normaliza, blogue do ENDL do IES Pintor Colmeiro de Silleda. (Relacionado: Taboleiro do Colmeiro)

Blogue do ENDL do Conservatorio Profesional de Música de Santiago de Compostela.

Tes moita lingua, blogue do ENDL do CPI Conde de Fenosa de Ares.

Bloque do ENDL do IES de Viós (Abegondo).

Á beira das palabras, blogue do ENDL do IES de Vilalonga.

Chumaceira, blogue do ENDL do IES García Barbón de Verín.

O Tic-Tac da Capela, blogue da EEI da Capela (Santa Uxía de Ribeira).

A lingua na Ponte, ponte na lingua, blogue do ENDL do CEIP da Ponte de Lugo.

Mellor en galego, blogue do ENDL do IES Sofía casanova de Ferrol.

O Fervelliño, blogue do ENDL do CEP A Xunqueira II de Pontevedra.

Blogue do ENDL do CEIP de Covas (Ferrol).

Dinamiza e Normaliza Castelao, blogue do ENDL do CEIP Alfonso D. Rdez. Castelao de Vigo.

O Galego nos coles, blogue conxunto dos CEIP Sagrada Familia, Manuel Murguía e Portofaro da Coruña.

Bouzas vizosas, blogue do ENDL do IES Audiovisual de Vigo.

Normarín, blogue do ENDL do Colexio San Narciso de Marín.

Outros materiais

Catálogo de regalos en galego do ENDL e a Biblioteca do CPI Vicente Otero Valcárcel de Carral

Tríptico informativo “Campaña a prol da Competencia lingüística”, Comisión de Normalización Lingüística da FERE-CECA

Tríptico-resumo das normas ortográficas do 2003, do ENDL do IES As Insuas de Serres (Muros)

Folleto de madeiras e Folleto de mobles, do ENDL do IES de Melide

Kit para a normalización lingüística, Arquivo de Sociolingüística do Consello da Cultura Galega

Campaña Chámate con Xeito da ANL da Universidade de Vigo

As linguas no sistema educativo galego, campaña da ANL da Universidade de Vigo

Vocabulario do material escolar, do ENDL do CEIP de Bergantiños

Presentación da Coordinadora de ENDL dos centros de ensino público de Redondela realizada para o II Seminario de Dinamización Lingüística no Ensino (SXPL)

Recursos en galego na rede para a mocidade, do ENDL do IES de Melide

Safari Fotográfico Enfocando o Galego, do ENDL do IES As Bizocas de Ogrobe (tamén aquí).

Outras institucións e colectivos

Área de Normalización Lingüística da Universidade de Vigo

Servizo de Normalización Lingüística da Universidade de Santiago de Compostela

Servizo de Normalización Lingüística da Universidade da Coruña

Coordinadora de Traballadores/as de Normalización da Lingua

Lingua de Amor, do Consello da Xuventude de Galiza

Observatorio da Lingua Galega

Espazo para os ENDL da SXPL

Blogue do Correlingua

Falantes, blogue do Movemento polos Dereitos Lingüísticos

Plataforma Queremos Galego

Plataforma ProLingua

Plataforma Galego Sempre Máis

Plataforma Galego Patrimonio da Humanidade

Os ENDL móvense II: catálogo de agasallos do CPI Vicente Otero Valcárcel de Carral

O Equipo de Normalización e Dinamización Lingüística e a Biblioteca do CPI Vicente Otero Valcárcel (Carral) acaba de editar un catálogo de xoguetes e outros agasallos (música, cinema…) en galego.  Vía Chuza sabemos ademais que este catálogo sinala onde se poden mercar estes produtos e que se trata dunha iniciativa que procurará actualizarse coas achegas de todos/as. 

Dende a páxina da Secretaría Xeral de Política Lingüística achegan este ano o recurso Agasallos en galego para os mozos, que vén sumarse ao anterior Agasallos de Nadal en galego para os máis novos do ano 2007.

Vaian os nosos parabéns, xa que logo, á xente de Carral e apupos a Política Lingüística que, se ben amosa bo tino por poñer a atención nunha lagoa fundamental para os/as que desexamos “vivir en galego”, non é menos certo que se trata de medidas insuficientes pola súa reducidísima proxección pública. Eran estas as políticas transversais que se anunciaban ao comezo da andaina desta Secretaría? Eu por transversal entendería unha acción conxunta coa CRTVG, con Industria e Comercio, Xuventude, Sanidade, Cultura, etc. O catálogo de Carral, cunha boa difusión, acadará unha maior efectividade no seu contorno e podes baixalo en formato .pdf aquí.

PD 1: no número 35 (novembro-decembro) da revista de Biblos Clube inclúese, ademais das novidades editoriais infantís e xuvenís, unha páxina dedicada aos xoguetes electrónicos en galego.

PD 2: Agasallos en lingua propia (La Opinión, 23-12-08).