Arquivo por etiquetas: sintaxe

Funcións oracionais III: Complemento Circunstancial, Complemento Axente, Atributo e Complemento Predicativo

Última presentación dedicada ás funcións oracionais. Novamente, reiteramos os nosos agradecementos a Alfonso Sancho Rodríguez (na web Trompiletras, de Efrén Vázquez), de quen a adaptamos.

Funcións oracionais II: CD, CI e Suplemento.

Presentación corrixida e aumentada a partir da orixinal de Alfonso Sancho Rodríguez (na web Trompiletras, de Efrén Vázquez).

 

(Versión definitiva: 26-02-08)

Sintaxe: descrición dos sintagmas nominal e verbal. Funcións oracionais I: suxeito e predicado.

Adaptación e tradución de diversas presentacións (fundidas nunha soa) de Alfonso Sancho Rodríguez tomados de Trompiletras, páxina de Efrén Vázquez. Obrigado! 

Recoméndase a súa descarga para optimizar a presentación das diapositivas, que incorpora diferentes efectos na súa viusalización. Para iso, abonda con clicar en slideshare (ángulo inferior dereito) para ir á páxina onde está aloxada.