Arquivo por etiquetas: Proxecto Lingüístico de Centro

A planificación lingüística no ensino

No marco das xornadas de formación Competencia en comunicación lingüística nunha Europa plurilingüe e pluricultural organizadas polo CEFORE de Pontevedra durante este mes de novembro, a coordinadora dos ENDL da Coruña, Mercedes Queixas Zas, presentou un relatorio sobre a “Planificación Lingüística de Centro”. Ademais de convidar á reflexión sobre o equilibrio que é necesario acadar na xestión do bilingüismo nos centros educativos do país, e das súas vantaxes na adquisición da competencias lingüísticas do alumnado,   na súa exposición subliñou a necesidade de elaborar o PLC dende unha visión integrada do ensino das linguas presentes no centro, tanto das linguas maternas como das linguas estranxeiras obxecto de ensino e aprendizaxe pasando polas linguas que trae o alumnado aos nosos colexios e institutos. Este enfoque, o denominado Tratamento Integrado de Linguas (TIL), centrou boa parte das intervencións das xornadas e deu pé á conformación de grupos de traballo en diferentes centros pontevedreses e a un blogue que pretende servir de referencia nun camiño aínda pouco transitado por estas terras.

Entradas relacionadas:

Entrevista a Mercedes Queixas Zas, Coordenadora dos ENDL

A didáctica integrada das linguas no Proxecto Lingüístico de Centro

Elaboración da Planificación Sociolingüística de Centro