Arquivo por etiquetas: Mercedes Queixas Zas

II Encontro de equipos e docentes pola normalización

Chega a segunda edición da xornada formativa, de intercambio de experiencias e de convivio que é o Encontro de equipos e docentes pola normalización que organiza a Coordinadora Galega de ENDL. Terá lugar na mañá do sábado 11 de febreiro no IES As Fontiñas de Santiago de Compostela e para inscribirse tan só  fai falla confirmar asistencia enviando un correo a correo@coordinadoraendl.org.

O programa ábrese cunha análise do modelo educativo dos centros plurilingües posto en marcha no sistema educativo galego pola Consellería de Educación a cargo de José Manuel Vez Jeremías, catedrático de Didáctica da Lingua e Literatura na Facultade de Ciencias da Educación da USC e fundador e presidente do Observatorio Atrium Linguarum. A seguir, Mercedes Queixas Zas, profesora de ensino secundario e autora de numerosos materiais divulgativos sobre a lingua e a literatura galegas, achegará unha visión do Tratamento Integrado de Linguas, unha proposta necesaria e seria para avanzar con realismo na adquisición da competencia lingüística plurilingüe. Dúas quendas de encontros para partillar experiencias e recursos entre os Equipos de Normalización Lingüística darán paso á presentación de actividades da CGENDL para desenvolver en rede durante o que resta de curso e da iniciativa Vitaminas para o Galego, unha das campañas que apostan  nestes últimos meses polo galego nos medios de comunicación. Así mesmo, haberá unha mostra de materiais producidos polos Equipos que queiran difundir e compartir parte do seu traballo.

En definitiva, un foro preciso para avanzarmos na normalización da lingua galega, unha ferramenta creada polos propios Equipos e o profesorado para aminorar, na medida do posíbel, as consecuencias do abandono da administración educativa.

A planificación lingüística no ensino

No marco das xornadas de formación Competencia en comunicación lingüística nunha Europa plurilingüe e pluricultural organizadas polo CEFORE de Pontevedra durante este mes de novembro, a coordinadora dos ENDL da Coruña, Mercedes Queixas Zas, presentou un relatorio sobre a “Planificación Lingüística de Centro”. Ademais de convidar á reflexión sobre o equilibrio que é necesario acadar na xestión do bilingüismo nos centros educativos do país, e das súas vantaxes na adquisición da competencias lingüísticas do alumnado,   na súa exposición subliñou a necesidade de elaborar o PLC dende unha visión integrada do ensino das linguas presentes no centro, tanto das linguas maternas como das linguas estranxeiras obxecto de ensino e aprendizaxe pasando polas linguas que trae o alumnado aos nosos colexios e institutos. Este enfoque, o denominado Tratamento Integrado de Linguas (TIL), centrou boa parte das intervencións das xornadas e deu pé á conformación de grupos de traballo en diferentes centros pontevedreses e a un blogue que pretende servir de referencia nun camiño aínda pouco transitado por estas terras.

Entradas relacionadas:

Entrevista a Mercedes Queixas Zas, Coordenadora dos ENDL

A didáctica integrada das linguas no Proxecto Lingüístico de Centro

Elaboración da Planificación Sociolingüística de Centro

Entrevista a Mercedes Queixas Zas, Coordinadora dos ENDL

Mercedes Queixas Zas (A Coruña, 1968) é coordinadora provincial dos equipos de normalización e dinamización lingüística (ENDL) da Coruña. Até marzo de 2007 exerceu de profesora de lingua e literatura galegas no CPI Alcalde Xosé Pichel de Coristanco. É, ademais, secretaria xeral da Asociación de Escritores/as en Lingua Galega (AELG).


Valentina Formoso é coordinadora do ENDL do IES Félix Muriel de Rianxo.

 

 

  

 

Mercedes Queixas Zas é, desde marzo de 2007, coordinadora territorial dos equipos de normalización e dinamización lingüística (ENDL) dos centros de ensino non universitario para a provincia da Coruña. Nesta entrevista feita por Valentina Formoso para o web da CTNL fálanos do seu traballo e da situación da normalización do galego neste eido.

 

“É exemplar a forte implicación do profesorado e do alumnado dos ENDL coa creación de novos espazos de uso para a lingua galega na escola”.

Poderías concretarnos cal é o traballo que desenvolvedes os/as coordinadores/as territoriais dos ENDL?


O noso traballo do día a día pretende responder a dous obxectivos básicos: asesorar e dinamizar os equipos de normalización e dinamización lingüística dos centros educativos, tanto públicos como concertados. Tratamos de dar resposta ás súas dúbidas a respecto de como planificar lingüisticamente o seu centro, coordinar o seu traballo con outros centros educativos, próximos ou non, poñelos en contacto cos servizos de normalización lingüística existentes en moitos concellos para vehicular o traballo do centro educativo no contorno e viceversa, asesoralos na elaboración de proxectos de innovación en normalización lingüística ou proxectos de fomento do uso do galego no ensino, etc.

 

Sodes suficientes os catros coordinadores provinciais para abarcar todos os centros de ensino ou cumpriría unha rede con máis persoal ou quizais con outras “sub-coordinacións” comarcais ou por zonas?


Non é doado atender, co detalle que se necesita e merece, o inmenso labor que realizan a maioría dos ENDL, moitos deles cunha interesantísima perspectiva diacrónica que os converten en motores de iniciativas ben positivas para asegurar a competencia e o uso sen complexos da lingua galega. Ademais, desde o primeiro día, os catro coordinadores territoriais, xunto á nosa coordinadora central, propuxémonos dar un paso adiante que entendiamos moi necesario por cubrir unha eiva histórica: pornos ao pé dos compañeiros e compañeiras docentes que traballan nos seus equipos e conseguir a maior proximidade comunicativa, mesmo física, desprazándonos aos propios centros, cando fósemos requiridos. No meu caso, conseguir isto, que me parece unha aposta pola valoración do traballo de dinamización lingüística no ensino, non resulta doado dadas as características da provincia da Coruña, cun elevadísimo número de centros educativos que atender espallados entre 94 concellos e cunha concentración social en espazos xeográficos que presentan uns índices de castelanización elevadísimos: Ferrol, Vigo e A Coruña, xunto a áreas comarcais ou periurbanas que actúan neste momento tamén como espazos fortemente desgaleguizadoras. Outro tanto acontece coa provincia de Pontevedra, mais aínda en Lugo e Ourense, provincias con menor índice poboacional e menor número de centros, tamén se presentan problemas dada a forte dispersión xeográfica. Aínda así, temos que dicir que sempre que somos requiridos intentamos dar unha resposta positiva e á altura do que sabemos que se espera de nós.

 

Descarga a entrevista completa en formato .PDF

 

Elaboración da Planificación Sociolingüística de Centro

De entre as achegas do III Seminario de Dinamización Lingüística nos Centros de Ensino que organiza a Secretaría Xeral de Política Lingüística hai que destacar o obradoiro impartido por Mercedes Queixas Zas, tanto pola calidade da exposición da relatora como pola necesidade de seguir formándose na elaboración da Planificación Sociolingüística de Centro dende unhas bases teóricas sólidas e unhas liñas de acción ben orientadas e contrastadas. 

A PSC é un instrumento de traballo fundamental se queremos facer do Proxecto Lingüístico de Centro (PLC) un documento efectivo, coherente e avalado pedagoxicamente, que por suposto repercuta positivamente nas competencias lingüísticas do noso alumnado e nos usos sociais da lingua galega. O presente traballo fornecer claves para iso.

No CPI don Aurelio comezamos este camiño no curso pasado ás apalpadelas, quédanos moito que facer por diante e a día de hoxe non hai visos de que chegue a bo porto, xa porque non hai un grupo de traballo formado (“formado” nos dous sentidos: nin constituído nin con coñecementos previos na materia) xa porque non hai liderado da equipa directiva para abordalo. Cales son as vosas experiencias a este respecto?