Arquivo por etiquetas: investigación

Linguas en contacto: as linguas minorizadas (proposta de traballo)

Nesta altura do curso estamos inmersos nun traballo que procura aplicar e recoñecer na práctica os contidos introdutorios de sociolingüística previamente expostos na aula. Basicamente, trátase de que o alumnado  coñeza e identifique os principais fenómenos que se dan nos contextos de contacto entre linguas mediante un modesto traballo colaborativo de achegamento á situación de diferentes idiomas minorizados, a contextos problemáticos de contacto entre linguas e a casos paradigmáticos polas políticas lingüísticas desenvolvidas neses territorios. O repertorio de idiomas  proposto inclúe idiomas próximos ao noso contorno, por suposto as linguas do Estado (agás o galego), os casos de linguas minorizadas en Francia, Italia ou as Illas Británicas, situacións como a belga (dende o flamenco) ou a suíza  (dende o retorromanche) e linguas maioritarias en contextos de minorización (francés do Quebec, alemán en Alsacia ou español en Porto Rico), ademais doutras linguas máis afastadas (dende unhas perspectiva cultural) e con problemáticas  específicas como o curdo, o tamazight e o guaraní.

Como obxectivo último, incentivar o fomento dunha reflexión crítica sobre o perigo e as consecuencias da homoxeneización lingüística e cultural para as denominadas linguas minorizadas e sobre as políticas lingüísticas que procuran restituír a situación de desigualdade de dereitos que sofren os seus falantes. Dende unha valoración positiva da diversidade lingüística mundial e da consciencia das situacións de vulneración desa propia diversidade continuaremos máis adiante na exploración do caso galego.

O traballo desenvolverase en grupos de 3 ou 4 persoas e contempla a elaboración dunha presentación de diapositivas a partir dun guión común e a exposición oral do obxecto de investigación na aula. Procúrase, xa que logo, orientar o alumnado no manexo adecuado das fontes de información dixitais coa finalidade de elaborar, co apoio das TIC, traballos de investigación adaptados ao seu nivel, así como adestrar e mellorar a  súa capacidade de expresión oral. Ademais do guión, dispoñemos a continuación  dunhas proveitosas directrices ofrecidas por Pilar Ponte Patiño para a elaboración de presentacións académicas e unhas sinxelas orientacións para enfrontarse á exposición oral, que inclúen unha táboa de valoración que empregarán os propios alumnos para valorar os compañeiros, por exemplo, adxudicándolle a un grupo a avaliación doutro.

Guión do traballo

As presentacións académicas

Recomendacións e táboa de avaliación para a exposición oral